Khám phá nghề biên tập

Image

Giá bìa: 81,000 đồng

Giá bán: 76,000 đồng

(Vui lòng đặt trước tập số bạn muốn nhé)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Dám mơ ước để trưởng thành

Image

Giá bìa: 75,000 đồng

Giá bán: 74,000 đồng

 

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ

Image

Giá bìa: 70,000 đồng

Giá bán: 63,000 đồng

(Vui lòng đặt trước tập số bạn muốn nhé)

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Bản đồ tư duy trong công việc

Image

Giá bìa: 69,000 đồng

Giá bán: 62,000 đồng

 

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Hãy tìm tôi giữa cánh đồng

Image

Giá bìa: 50,000 đồng

Giá bán: 40,000 đồng

(Vui lòng đặt trước tập số bạn muốn nhé)

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Nếu được yêu như thế

Image

Giá bìa: 88,000 đồng

Giá bán: 72,000 đồng

 

Leave a comment

Filed under Recommended Book

Học cách nào giỏi đây

Image

Giá bìa: 40,000 đồng

Giá bán: 32,000 đồng

 

Leave a comment

Filed under Recommended Book